Julian Tuwim - “DO PROSTEGO CZŁOWIEKA“

Utwór spopularyzowany współcześnie głównie przez zespół AKURAT. Niedługo po wydaniu dzieła na J. Tuwima spadła lawina krytyki za rzekome promowanie postawy antypatriotycznej, nawoływanie do dezercji i sabotażu, czego autor jednak się wyparł. Konsekwencje poniósł również wydawca czasopisma, w którym wiersz się ukazał. W istocie rzeczy utwór traktuje o tematyce antywojennej i bezsensowności oddawania życia za iluzoryczne idee.
Back to Top