Goran Šarić - „Poreklo Slovena“

Predavanje Gorana Šarića, katoličkog teologa i istoričara, na temu „Poreklo Slovena“ (22. 7. 2021) Pitanje porekla Slovena je, prema Šarićevim rečima, i dan danas, kao i u minulim godinama, zapravo rezultat raznih ideoloških pitanja. To je ujedno i jedan od glavnih razloga zašto se ovoj temi nije pristupilo kroz multidisciplinarna istraživanja. Dominantna teorija o prapostojbini Slovena je ona po kojoj su se na Balkan doselili iz podnožja Karpata ili doline Dnjepra. Za Šarića je ovo samo uticaj ideologije boljševizma i ruske nadmoći. Nasuprot tome, aktuelna je i teorija o autohtonosti naroda, koja se tumači pogrešno doživljavanjem njegovog postojanja na jednom prostoru „od Adama ili pre njega“. Ni ovo nije pravilno shvatanje budući da se ne može govoriti o predcivilizacijskom vremenu, već o periodu kulturnog, religijskog i civilizacijskog razvoja Balkana. Shodno tome, gradove na prostoru od
Back to Top