Białoruś wysyła migrantów na Litwę. Skandal dyplomatyczny między sąsiadami Polski

Litewskie władze żądają wyjaśnień od strony białoruskiej w związku z opublikowaniem przez Litewską Państwową Służbę Ochrony Granic nagrania z granicy litewsko-białoruskiej z 17 sierpnia. Widać na nim, jak białoruscy strażnicy graniczni eskortują nielegalnych migrantów pochodzących głównie z Iraku do granicy z Litwą. Na wideo są wyraźnie zaznaczone słupy graniczne, które zostały przekroczone przez uzbrojonych funkcjonariuszy z Białorusi. Litwa oskarża Białoruś o celowe działanie i próbę destabilizacji sytuacji w ich kraju, poprzez zachęcanie i pomoc w przekraczaniu ich granicy przez nielegalnych migrantów. Litwa zaostrzyła kontrole na swojej granicy z Białorusią, lecz nie jest w stanie zabezpieczyć nadal całego zielonego pasa naturalnej granicy pomiędzy tymi krajami. Do tej pory szacuje się, że nielegalnie na terytorium Litwy przedostało się już ponad 4100 nielegalnych migrantów. Ta liczba może nie oddawać jednak pełnej skali problemu. Konflikt z Białorusią wybuchł w momencie ogłoszenia sankcji nałożonych prze
Back to Top