ЧМЭ3-4287 / CHME3-4287 w MSTS

Lokomotywa ЧМЭ3 (CHME3) w Microsoft Train Simulator. Poszukuję repaintu tej lokomotywy w malowaniu polskich przewoźników jako S200. Na razie znalaz...
Back to Top