Liturgia wstępna (Luterańska) - fragmenty

Fragmenty Liturgii wstępnej podczas Nabożeństwa w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Warszawie, 14 lipca 2013r., godz. 10:30 - 7. Niedziela po Trójcy Świętej: I. Introit: Ks: Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego Zb: I za Jego cuda dla synów ludzkich, Ks: On napoił duszę pragnącego, Zb: A duszę głodnego napełnił dobrem! Ks: Wołali do Pana w swej niedoli, Zb: A On wybawił ich z utrapienia. II. Gloria Patri: Ks: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu! Zb: Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen. III. Kyrie: Ks: Kyrie eleison Zb: Panie, zmiłuj się! Ks: Christe eleison Zb: Chryste, zmiłuj się! Ks: Kyrie eleison Zb: Panie, zmiłuj się! IV. Gloria in excelsis: Ks: Chwała Bogu na wysokościach. Zb: Na wysokościach Bogu cześć! I dzięki łasce Jego już nam nie może zguby nieść moc i potęga złego. Upodobanie Bóg w nas ma i pokój już bez przerwy trwa, waśń wszelka się skończyła. V. Modlitwa (Kolekta): Ks: Módlmy się... Zb: Amen. VI. Pozdrowienie (Salutatio): Ks: Pan niech będzie z wami. Zb: I z duchem twoim. Zdjęcia pochodzą ze strony
Back to Top