Christina von Dreien: Otázky a odpovědi 3

🌈Christina von Dreien (* 15. dubna 2001, Švýcarsko) se narodila s výrazně rozšířeným vědomím. Od narození je ve vědomém kontaktu s vyššími sférami bytí a světelnými civilizacemi. Jako posel nové fáze lidské evoluce se inkarnovala na Zemi, aby zde šířila světlo a mír. Říká: “Světla jsou již po celém světě. Je potřeba pouze někoho, kdo zapne tlačítko ON.“ 💞V tomto videu najdete odpovědi na některé otázky, které lidé často Christině kladou. Jsou uvedeny v doslovném znění a vycházejí z knihy Neposlušnost lásky, kterou v češtině vydalo nakladatelství Anch Books v roce 2022. 00:00 Někteří lidé zastávají názor, že Zemi by bez nás lidí bylo jednoznačně lépe. Říkají, že skutečným problémem této planety je lidstvo. Vidíš to tak i ty? 01:27 Jak se Matka Země, entita (= jsoucnost) naší planety, vyrovnává se skutečností, že je na jejím povrchu v současné době tolik temnoty a destruktivity? 03:10 Je možné, že by vzestupu Země do páté dimenze mohlo zabránit případné selhání lidských bytostí? Závisí její vzestup na tom, aby se nejdříve kolektivně probudilo lidstvo a dosáhlo globálně potřebné vibrační frekvence? 04:37 Někteří mluví o tom, že Země je ve skutečnosti již v páté dimenzi. Je to tak? 06:08 Chceme-li zvládnout výstup do páté dimenze, stačí nám, budeme-li pouze meditovat o světle a lásce? Nebo jsou pro to i jiné předpoklady? 07:23 Co může učinit každý/á z nás, aby proces svého vzestupu urychlil/a? 08:50 Když meditujeme - ať pro Zemi či obecně - je pro kolektivní pole vědomí prospěšné, medituje-li co nejvíce lidí společně? 09:44 Potřebuje od nás Země kromě lásky a podpory i něco jako útěchu? 10:24 Co můžeme udělat v této neklidné době pro ochranu a podporu našich dětí? 12:37 Říká se, že než se duše inkarnuje jako lidská bytost na Zemi, vybere si své rodiče i prostředí, určí si svoji životní cestu. Vidíš to také tak? A pokud ano, které aspekty naší budoucí inkarnace si můžeme vybrat tímto způsobem? 14:29 Znamená to tedy, že i rodiče si před inkarnací vybírají své budoucí děti? Jak si takový výběr můžeme představit? 15:18 Platí to i pro zvířata? Lze se dohodnout s dušemi i tak, aby k nám nepřišly jako člověk, ale kupříkladu jako domácí zvíře? 16:37 Mezi lidmi jsou ti, kteří přinášejí do světa světlo a krásu, a ti, kteří přinášejí do světa nesvětlo. Platí totéž pro zvířata? Přinášejí také někdy temnotu a destrukci? 17:30 Dříve jsi zmínila, že bytosti vyšších dimenzí nesvětla nás lidi v podstatě považují pouze za dobytek, který mohou zneužívat pro vlastní účely. Ale i mnoho lidí se chová ke zvířatům jako k pouhému dobytku, aniž by o tom přemýšleli a měli výčitky svědomí. Je to u bytostí nesvětla podobné jako u těchto lidí? Také nemají výčitky svědomí, když s námi manipulují a využívají nás? 21:11 Prostřednictvím médií jsme neustále bombardováni ze všech stran informacemi a tvrzeními. Komu však máme věřit? Jak poznáme, co je pravda? 23:41 Přestože se naštěstí probouzí na celém světě mnoho lidí, stále je ještě pro většinu obtížné otevřít své vědomí a probudit se ze spánku zapomnění. Co jim v tom brání? Čte: Iveta Kantová () 💫Tvorbu obsahu tohoto kanálu můžete podpořit také finančním příspěvkem na účet č. 1016285607/5500. Děkuji. I díky vám tato videa vznikají.
Back to Top