Момент смерти Стива Джобса заснят на камеру

Покойся с миром ВЕЛИКИЙ СТИВ ДЖОБС!
Back to Top