Elena Zamolodchikova (RUS) - 2000 Olympic Games EF FX

Elena Zamolodchikova (RUS) - 1st place SV 10 - 9,850
Back to Top