Ice Ribbon & Actwres girl’Z Joint Show ()

1. Miku Aono & Nao Ishikawa vs. Mai Sakurai & Maya Yukihi 2. Hamuko Hoshi & Tsukasa Fujimoto vs. Ayumi Hayashi, Momo Tani, Rina Amikura, Yappy, Yoshiko Hasegawa & Yuki Mashiro (Six On Two Elimination Handicap Match) 3. Michiko Miyagi & Mochi Miyagi vs. Misa Matsui & Risa Sera 4. Hiragi Kurumi, Ibuki Hoshi, Matsuya Uno, Satsuki Totoro & Tsukushi Haruka vs. Ami Miura, Hikari Shimizu, Kakeru Sekiguchi, Mari & SAKI (10 Men Elimination Gauntlet Match) 5. Miyuki Takase (c) vs. Akane Fujita (AgZ Title Match) 6. Suzu Suzuki (c) vs. Tae Honma (ICExInfinity Title Match)
Back to Top