Vodi se mrežni rat protiv Srbije i srpskog naroda! Dragoslav Bokan, Slobodan Stojičević...

Србија се налази под жестоким мрежним нападом од стране Запада који има за циљ да наметне дефетистичко размишљање грађанима и власти у Србији, прив...
Back to Top