AJW TV - 1986/04/05

AJW TV taped 4/5/86 Tokyo Ryogoku Kokugikan Lioness Asuka & Chigusa Nagayo sing Condor Saito vs. Kazue Nagahori Itsuki Yamazaki & Noriyo Tateno vs. Hisako Uno & Yukari Omori ’86 Fuji TV Cup Japan Grand Prix League Match: Bull Nakano vs. Yumi Ogura All Pacific Title Decision Match: Chigusa Nagayo vs. Dump Matsumoto WWWA World Single Title Match: Devil Masami vs. Lioness Asuka
Back to Top