OZ Academy Maximum Rock 'n' Roll ()

1. Beast Friend (Aja Kong & Kaori Yoneyama) vs. Tsubasa Kuragaki & Yoshiko 2. Hiroyo Matsumoto vs. Sonoko Kato 3. MISSION K4 (AKINO & Kaho Kobayashi) vs. Ozaki-gun (Mayumi Ozaki & Yumi Ohka) 4. Ozaki-gun (Maya Yukihi & Saori Anou) vs. Rina Shingaki & Syuri (OZ Academy Tag Team Title #1 Contendership Match) 5. Kakeru Sekiguchi vs. Yuu (OZ Academy Openweight Title #1 Contendership Match)
Back to Top