Sokol Kiev - Calgary Flames

1989, Sep. 16. Kiev, Ukraine, USSR, Palace of Sports. International friendly ice hockey game. Sokol Kiev roster: Goalies: #22 Yury Shundrov (#20 Vitaly Samoylov, 31 min); Defense: #7 Andrey Ovchinnikov (2) - #6 Dmitry Zinov’ev, #3 Alex Godynyuk (2) - #5 Sergey Gorbushin, #14 Valery Shiryaev - #26 Sergey Lubnin, #4 Sergey Krovyakov; Forwards: #11 Anatoly Stepanischev - #16 Peter Malkov - #21 Vadim Kulabukhov, #25 Oleg Sin’kov - #30 Anatoly Nayda - #28 Valery Botvinko, #17 Ramil’ Yuldashev - #8 Dmitry Khristich - #18 Ali Burkhanov, #19 Evgeny Alipov - #12 Vasily Vasilenko -#29 Valentin Oletsky; #10 Eduard Valiullin (did’t play after injury) Head coach Anatoly Bogdanov, coach Boris Goltsev, doctor Vladimir Leman, massage therapist, skate sharpening master Ivan Puzyrevich, team administrator Vasily Fadeev, team director Georgy Dzhanghiryan. Russian National team players Sergei Makarov and Sergei Pryakhin played for the Calgary.
Back to Top