AgZ ()

1. Momo Tani vs. Mai Sakurai 2. Hikari Shimizu & Noa Igarashi vs. Ayumi Hayashi & Waka Tsukiyama 3. Ayano Irie & Yuko Sakurai vs. Misa Matsui & Momo Kohgo 4. Kakeru Sekiguchi vs. Ami Miura 5. Mari vs. Rina Amikura 6. Miyuki Takase & Yoshiko Hasegawa vs. Tropikawild (SAKI & Yuna Mizumori)
Back to Top