2016 All-New Mitsubishi Triton GR-Hev (Diesel Hybrid)

หลังจากที่ทุกคนรู้ว่า Mitsubishi และ Nissan ยกเลิกการพัฒนารถกระบะรุ่นใหม่ร่วมกันแล้ว หลายคนก็สงสัยมากว่า ตกลงค่ายรถทั้งสองจะทำรถกระบะของตนเองกันอย่างไร? จะต่างคนต่างพ
Back to Top