@@@ - Đã xác định nguyên nhân cá chết, sẽ công bố trong tháng 6...

Đã xác định nguyên nhân cá chết, sẽ công bố trong tháng 6 Trả lời câu hỏi của báo chí chiều 2/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay ngay sau khi phát hiện cá chết bất thường, Thủ tướng, các phó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo tìm nguyên nhân. Hơn 30 bộ ngành, địa phương vào cuộc để thu thập chứng cứ, xác minh, tìm nguyên nhân. Chính phủ đã mời hàng trăm nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng tham gia trên nguyên tắc phải hoa học, khách quan và chặt chẽ
Back to Top