Jai Uttal - 'Guru Bramha'

downtempo 'chill' music --- Lyrics: Akhanda mandalaakaaram vyaaptham yena charaacharam tat padam darshitham yena tasmai sree gurave namaha ...
Back to Top